Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

video paintings - details

                                     
                                       
                                          music ; Wim Mertens - Close cover -

painting - mixed media


                                                                      1.10cm x 1.40cm                                                                      0.70cm x 1.50cm
                                                                    0.70cm x 1.00cm
Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013